Zad.1
Salomon zbudował............... .
Pod koniec życia pobadł w ............. .
Bóg ukarał Salomona ............. jego królestwa.
Prorocy przemawiali w imieniu ........... .
Nawoływali lud do ............. .
Zad.2
Podaj imiona czterech tzw.większych proroków Starego Testamentu.
Zad.3
Ostatnim Prorokiem,który głosił ryche nadejść zbawiciela ,był........... .
Zad.4
Król Dawid jest zwany na całym świecie.
Podaj co najmniej 3 wydarzenia z jego życia.

Plis na dzisiaj !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:57:18+01:00
Zad2 Izajasz.Jeremiasz Zachariasz,chyba,,,,,,zad 1 salomon zbudował albo jakiś mur lub świątynie