Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:21:57+01:00
1.
kwasu metanowego z tlenkiem glinu,
6HCOOH+Al2O3=2(HCOO)3Al+3H2O
b) kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia,
2C2H5COOH+Ca(OH)2=(C2H5COO)2Ca+2H2O
c) kwasu butanowego z tlenkiem sodu,
2C3H7COOH+Na2O=2C3H7COONa+H2O
d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu,
C17H33COOH+KOH=C17H33COOK+H2O
e) kwasu propanowego z magnezem.
2C2H5COOH+Mg=(C2H5COO)2Mg+H2
2.
-butanianu etylu
C3H7COOC2H5 + H2O--->C3H7COOH + C2H5OH
-etanianu pentylu
CH3COOC5H11 + H2O--->CH3COOH + C5H11OH
-propanianu butylu
C2H5COOC4H9 + H2O--->C2H5COOH + C4H9OH
16 4 16