Fizyka, kl. 2 gim.


Zad 1.
Energię.............posiadają ciała...................względem danego układu odniesienia.
Wartość energii kinetycznej ciała obliczamy według wzoru:
Ek=
Zad 2.
Uzupełnij tabelkę obliczając odpowiednie wielkości fizyczne:

| Energia |Masa m(kg)| Prędkość| Wzór | Obliczenia |
| kinetyczna | | v(m/s | | |
| Ek(J) | | | | |
|__________|_________ |_______ |______|________ | | | 300 | 30 | | |
|__________|__________|_______ |______|_________|
| 100 | | 100 | | |
|__________|__________|_______ |______|_________|
| 80 | 10 | | | |
|__________|__________|______ _|______|_________|


Zad 3.
Objaśnij jak praktycznie sprawdzić zależność energii kinetycznej ciała od :

a) masy .......................................................................
b) prędkości..................................................................

zad 4.

Czy ten sam punkt materialny(ciało)może posiadać w danej chwili różne wartości energii kinetycznej ( np.w różnych układach odniesienia)?Odpowiedź uzasadnij.

Zad 5.
Podaj przykłady praktycznego wykorzystania energii :

a) potencjalnej ciężkości ...............................
b) potencjalnej sprężystości.........................
c) kinetycznej...............................

Zad 6.
Jeżeli na układ ciał nie działają żadne............zewnętrzne lub działające siły równoważą się to całkowita...................jest zachowana .

W układzie odosobnionym:

Em = ........... + .......... = constas, gdy Fzew.=...........lub Fwyp. = 0


PROSZĘ O WYKONANIE PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCI Z TYCH ZADAŃ , BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNA;) CHĘTNIE DAŁABYM WIĘCEJ PUNKTÓW ZA WYKONANIE TEGO ZADANIA, ALE MAM ICH BARDZO MAŁO I MUSZĘ "OSZCZĘDZAĆ". ;]

1

Odpowiedzi

2010-03-21T14:32:55+01:00
1 kinetyczną,będące w ruchu
ek= m*v2(do kwadratu) / 2
2 ta tabelka cos Ci chyba nie wyszla :(
3 a) kręgle
b)jadący kolarz
4 Tak , bo np. jadący samochód wzgledem drzewa przy chodniku i względem ludzi(rozne punkty odneisienia)
5
a)niewiem
b)spręzyny w fotelu
c)jadący samochod
6 siły,energia
7.niewiem:(