Łatwe zadania z mamtmy -Proszę o pomoc !
Zad 1 Oblicz:
a) 4½+¾=
b) -2⅔-1⅓=
c) ⅖:1/10(to ułamek)=
d)1½×2=
e) (-1⅓)×¾=
f)6÷(-1½)=
g)9¹₂ (to jest 9 i potęga 1/2)
h)25¹₂ (tak samo potęga 1/2)
i)8¹₃(też potęga 1/3)
Zad2
a) 15% liczby 170
b)jakim procentem liczby 12 jest liczba 8
c)liczbę której 15 % wynosi 80
d) liczbe o 15% wiekszą od 106
Zad 3 Znajdz rozwinięcie dziesiętne liczby
1⅝
Zad4
Najprostsza postać
a) 5³×5¹⁷=
b)6⁵÷6²=
c) (3⁴)⁵
d) 2⁵×3⁵=
#Podaj inne znane Ci przykłady tego typu
Zad5
Wyłacz czynik przed znak pierwiastka
a) √20=√5×4=2√5
b)√75
c)√60
Zad 6 Usuń niewymierność z mianownika
a) 1/√5 (ułamek to jest)
b) 8/√2 (ułamek8 przez 2 pod pierwiastkiem)

3

Odpowiedzi

2010-03-21T14:53:19+01:00
Zad. 1
a) 4½+¾= 4 ²/₄ + ¾ = 4 ⁵/₄ = 5 ¼
b) -2 ⅔ - 1⅓ = -4
c) ⅖ : ¹/₁₀ =⅖ × ¹⁰/₁ = ⁴/₁= 4
d) 1 ½ × 2 = ³/₂ × ²/₁= 3
e) (-1⅓)×¾= -⁴/₃ × ¾ = -1
f) 6÷(-1½)= -4
g) 9¹₂ (to jest 9 i potęga 1/2) = ²√9
h) 25¹₂ (tak samo potęga 1/2) = ²√25
i) 8¹₃(też potęga 1/3) = ∛8
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:02:07+01:00
Zad 1
a) 4½+¾= 9/2 + 3/4 = 18/4 +3/4 = 21/4 =5 1/4
b) -2⅔-1⅓= -6/3 - 4/3 =-10/3 = -3 1/3
c) ⅖:1/10 = 2/5 * 10 = 4
d)1½×2= 3/2 * 2 = 3
e) (-1⅓)×¾= -4/1 * 3/4 = -3
f)6÷(-1½)= 1/6 * (-3/2) = -3/12 = -1/4
g)9¹₂ =√9 = 3
h)25¹₂ = √25 = 5
i)8¹₃=∛8 = 2
Zad2
a) 15% liczby 170
170 * 0,15 = 25,5
b)jakim procentem liczby 12 jest liczba 8
8 * 100% : 12 = 800% : 12 = 66 2/3
c)liczbę której 15 % wynosi 80
80 * 100% : 15 % = 8000 : 15 = 533 1/3
d) liczbe o 15% wiekszą od 106
106 * 115% :100% = 12 190 : 100 = 121,9
Zad 3 Znajdz rozwinięcie dziesiętne liczby
1⅝ = 13/8 = 13 : 8 = 1,625
Zad4
Najprostsza postać
a) 5³×5¹⁷=5²⁰
b)6⁵÷6²=6³
c) (3⁴)⁵=3²⁰
d) 2⁵×3⁵=5⁵
przykłady :
(5⁻³)⁷;3⁻³×3⁵
Zad5
Wyłacz czynik przed znak pierwiastka
a) √20=√5×4=2√5
b)√75=√25×3=5√3
c)√60=√4×15=2√15
Zad 6 Usuń niewymierność z mianownika
a) 1/√5 =1×√5/√5×√5=√5/5
b) 8/√2 = 8x√2/√2x√2=8√2/2

Mam nadzieję że pomogłam ;))
2010-03-21T15:08:23+01:00

Zad 1 Oblicz:
a) 4½+¾=3¾
b) -2⅔-1⅓=-4
c) ⅖:1/10(to ułamek)=4
d)1½×2=3
e) (-1⅓)×¾=-1
f)6÷(-1½)=4
g)9¹₂ (to jest 9 i potęga 1/2) =3
h)25¹₂ (tak samo potęga 1/2) =5
i)8¹₃(też potęga 1/3) =2.6(6)
Zad2
a) 15% liczby 170= 25.5
b)jakim procentem liczby 12 jest liczba 8= 66.6 %
c)liczbę której 15 % wynosi 80= 533.3(3)
d) liczbe o 15% wiekszą od 106= 121,9
Zad 3 Znajdz rozwinięcie dziesiętne liczby
1⅝ = 1 625/1000 =1,625
Zad4
Najprostsza postać
a) 5³×5¹⁷=5^20
b)6⁵÷6²=6^3
c) (3⁴)⁵= 3^20
d) 2⁵×3⁵=(2×3)^5
#Podaj inne znane Ci przykłady tego typu
Zad5
Wyłacz czynik przed znak pierwiastka
a)20=√5×4=2√5
b)√75 = √3x25 =5pierwiastków z 3
c)√60=
Zad 6 Usuń niewymierność z mianownika
a) 1/√5 (ułamek to jest)
b) 8/√2 (ułamek8 przez 2 pod pierwiastkiem)