1funkcja f dane jest wzorem f(x)=-5x+9.które zdanie jest prawdziwe i dlaczego a / funkcja przecina oś y w punkcie (o,-5) b/ funkcja jest rosnąca c/ do funkcji wykresu f należy punkt p=( √2;93) d/ miejsca zerowe funkcji jest liczba 1,8

1

Odpowiedzi

2009-10-27T19:13:18+01:00
Prawdziwe jest zdanie d, bo:
y=-5x+9
obliczamy miejsce zerowe:
0=-5x=9
-9=-5x
x=-9/-5
x=9/5 = 1,8
1 5 1