Pani Kowalska założyła lokaty w dwóch bankach. Pewną część ze
swoich 40 000 zł złożyła w banku „X” na 8% w stosunku rocznym,
a pozostałą kwotę w banku „Y” na 7% w stosunku rocznym. Po roku
pani Kowalska otrzymała 42 551,50 po potrąceniu 19% podatku od
zysku z lokaty ( każdy zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym w wysokości 19%) . Ile pieniędzy pani Kowalska wpłaciła
do każdego banku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T19:50:05+01:00
X - pieniądze wpłacone do banku "X" (zł)
y - pieniądze wpłacone do banku "Y" (zł)
42551,5 - 40000 = 2551,5 -> zysk po potrąceniu podatku (zł)
2551,5 * 100/81 = 3150 -> zysk przed potrąceniem podatku (zł)
x + y = 40000
0,08x + 0,07y = 3150
y = 40000 - x
0,08x +0,07(40000 - x) = 3150
y = 40000 - x
0,08x + 2800 - 0,07x = 3150
y = 40000 - x
0,01x = 350|:0,01
y = 40000 - x
x = 35000
y = 40000 - 35000

x = 35000
y = 5000