1. Metalową kulę o średnicy 6 cm wrzucono do sześciennego pojemnika o krawędzi 20 cm do połowy wypełnionego wodą. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w pojemniku? Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych.
2. Oblicz objętość stożka o polu podstawy 16π, jeśli kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 120⁰.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:57:43+01:00
1.
Obj. kuli:

V= 4/3 π R 3 ( do potęgi 3)
d= 6
R= 3
V= 4/3 π 3 3 ( 3 do potęgi 3)
V= 4/3 π 27/1 = 36
V= 36 π cm 3 ( cm sześciennych)

Obj. szcześciennego pojemnika:

V= 20 * 20 * h
V= 400 h= 36 π / : 400
h= 36 π/ 400
h= 9/ 100 = 0,09 π
h= 0,09 * 3, 14= 0, 2826 ---> w przybliżeniu 0,3 ( po zaokrągleniu do cz. dziesiętnych )

4 4 4