Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:19:19+01:00
Paprotnik kopalny jest to roślina, która występowała przed 300 milionami lat tzw. okresie węglowym – karbonie. Miały postać drzewiastą. Występowały na terenach bagiennych w klimacie wilgotnym, ciepłym. Z obumarłych szczątków tworzyły złoża torfu, a następnie węgiel kamienny. Do kopalnych paprotników należą: Lepidodendrony, Sigillarie, Kalamity.

Tkanki paprotników:
a)tkanka przewodząca
b)tkanka okrywająca
c)tkanka asymilacyjna
d)tkanka wzmacniająca
e)tkanka okrywająca (skórka)
6 4 6
2010-03-21T15:57:08+01:00
Paprotniki kopalne-były to formy drzewiaste sięgające kilku metrów.
4 2 4