Do poniższych dat dopisz odpowiednie wydarzenia.(Europa Napoleona)
1799r.-.................................................................
1804r.-.................................................................
1805r.-.................................................................
1807r.-.................................................................
1809r.-.................................................................
1812r.-................................................................
1813r.-................................................................
1814r.-................................................................
lata 1814-15-........................................................
1815r.-..................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-21T15:07:02+01:00
1799r Konstytucja francuska

Koronacja Napoleona 1804r

1805 Wojna z prusami i austrią


Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807


MIECZ NAPOLEOŃSKI Z 1809r


Wyprawa Na Rosję W 1812 R.

Wojna Amerykańsko-brytyjska 1812-18141814Kongres Wiedeński


Konstytucja Królestwa Polskiego 1815
1 1 1