Odpowiedzi

Odruchy Pawłowa - czyli odruchy warunkowe. Są to nabyte reakcje organizmu na bodźce zewnętrzne, w przeciwieństwie do odruchów bezwarunkowych, czyli odruchów wrodzonych, jak np. kichanie. Odruchy warunkowe nabywamy w miarę, jak powtarzamy daną czynność. Zostały one zbadane przez Iwana Pawłowa (stąd nazwa), który zauważył zależność między odruchem (wydzielanie śliny przez psy) a tym, co poprzedza bodziec kluczowy (czyli np. dźwięk dzwonka przed posiłkiem, który wywoływał ślinienie się psów). Po wielokrotnych próbach doszedł do wniosku, że czasem wystarczy sam dźwięk dzwonka, żeby psy zaczęły się ślinić.