Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:10:07+01:00
Studnia artezyjska – jest to studnia, powstała przez wywiercanie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w nich woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Woda z tego odwiertu wypływa na zewnątrz samoczynnie, ponieważ jest pod dużym ciśnieniem .
Studnie artezyjskie buduje się aby było więcej wód podziemnych.
4 4 4
2010-03-21T15:10:49+01:00
Studnia artezyjska

studnia z samoczynnie wypływającą wodą. Otwór studni sięga do warstwy wodonośnej, położonej pod bardzo dużym ciśnieniem pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi. Dlatego proces przewiercenia skały (pod budowę studni) tych nieprzepuszczalnych warstw powoduje samoczynne wydostanie się na powierzchnię uwolnionej wody, tzw. wody artezyjskiej.
3 2 3
2010-03-21T15:11:32+01:00
STUDNIA ARTEZYJSKA – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Woda z takiego odwiertu wypływa samoczynnie, niekiedy jest pod dużym ciśnieniem (rzędu nawet kilkudziesięciu atmosfer).

Studnie artezyjskie buduje się w celu pozyskiwania wód podziemnych
3 3 3