Pomnik o masie 600kg stoi na cokole, którego podstawa jest kwadratem o boku 2m. Obok pomnika mała dziewczynka wbija w ziemię patyk, działając siłą 1N. Powierzchnia zetknięcia patyka z ziemią wynosi 0,3 cm kwadratowe. Ustal, w którym przypadku na podłoże jest wywierane większe ciśnienie.

1

Odpowiedzi

2012-12-04T18:38:39+01:00

liczymy pomnik

 

m = 600kg

a= 2m

S = a² => S = 4m²

p = F/S

F = mg

p = mg/S

p = 600kg x 10N/kg / 4m² = 1500Pa

 

liczymy patyk

 

F = 1N

S = 0,3cm² = 0,00003m²

p = F/S

p = 1N/0,00003m² = 3333Pa

 

Widać, że patyk wywiera większe ciśnienie

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)

4 5 4