Nie musicie robić wszystkich zadań, wystarczy mi że każda osoba zrobi chodziaż po dwa. Proszę o rozwiązania. (Daję wszystkie swoje punkty, a i kto najwięcej zadań wykona dostanie najlepszą. Nie spamować i nie kopiować.)

1. Jak zmienia się wieczorem opór sieci elektrycznej miasta, gdy zapala się coraz więcej żarówek?

2. Jak zmieniają się wskazania amperomierza, jeżeli włączymy do niego równolegle opornik?

3. Przez dwa oporniki o oporach 3(omy) i 6(omów), połączone równolegle, przepływa prąd o natężeniu 1A.
a) na którym oporniku wydziela się większa moc?
b) do jakiego napięcia są podłączone te oporniki?

4. Oblicz jak długo powino trwać zagotowanie szklanki wody (0,25l) o temperaturze 200C za pomocą grzałki o mocy 300W (ciepło wody=4200J/(kgK).

5. Podczas uderzenia pioruna U pomiędzy ziemią i chmurą może dochodzić do 106 V. Przepływający ładunek może mieć wartość do 50C. Oblicz ile wody o temperaturze 20 C można zagotować, wykorzystując tę energię. (ciepło wody=4200J/(kgK))

6. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez uzwojenie silnika tramwajowego dającego siłę ciągu F=1200N, jeżeli napięcie sieci U=600V, a tramwaj porusza się ze stałą prędkością V-36km/h? Straty energii wynoszą 20%.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T18:55:21+01:00
3. J = 1A
R1 = 3 Ohm
R2 = 6 Ohm

J = U/R => U = J*R
Rw = (R1*R2)/(R1 + R2) = (3*6)/(3+6) = 18/9 = 2 Ohm

U = 1*2 = 2V

J = J1 + J2
J1 = U/R1 = 2/3 = 0,66A
J2 = J - J1 = 1 - 0,66 = 0,34A

P1 = R1*J1*J1 => P1 = 3*0,66*0,66 = 3*0,436 = 1,308W
P2 = R2*J2*J2
P2 = 6*0,34*0,34 = 6*0,119 = 0,69W