Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T15:18:33+01:00
A=8cm
b=6cm
P=ab sinα
P=(48√2)/2
P=24√2cm²

c-trzeci bok trójkąta
c²=a² + b² - 2ab cosα
c²=64+36-96*cos120⁰
c²=100-96*(-sin30⁰)
c²=100-96*(-½)
c²=148
c=2√37

ob=a+b+c
ob=8+6+2√37
ob=14+2√37
ob=2(7+√37)cm