Obwód prostokąta jest równy 108 cm.Oblicz pole,wiedząc ,że jeden bok jest 3,5 razy dłuższy pd drugiego boku.Wykonaj rysunek pomocniczy.

Suma długości przekątnych rombu jest równa 60 dm.Oblicz pole rombu ,wiedząc ,że jedna przekątna jest połową drugiej

Pole prostokąta jest równe 60 m2 a długość jego boków są liczbami naturalnymi .Ile różnych prostokątów o powyższych własnościach potrafisz narysować ? podaj długość ich boków

prostokąt o mymiarach 4 cm i 2,5 cm jest planem działki budowlanej w skali 1:1000
a)oblicz pole tej działki
b)ile metrów bieżącej siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki jeżeli na działce jest brama o szerokości 2m i dwie furtki o szerokości 1m każda ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:23:29+01:00
Zad.1
x-krótszy bok
3,5x-dłuższy bok
2*x+2*3,5x=108
2x+7x=108
9x=108/:9
x=12
3,5x=42

spr.
2*12+2*3,5*12=108
24+84=108
108=108

zad.2
Prombu= d₁*d₂ : ½

60-przekątne po dodaniu
20 i 40 przekątne bo tylko te mogą być bo jedna przekątna jest połową drugiej czyli d₁=20 jest połową d₂=40
P=20*40:½
P=400

zad.4
a) pole działki na mapie:
4 cm x 2,5 cm = 10 cm²

w rzeczywistości:
1: 1000
1 cm - 1000 cm
1 cm - 10 m
4 cm - 40 m
2,5 cm - 25 m
40 m x 25 m = 1000m²

b) 2 m + 2 x 1 m = 4 m
obwód: 40 m x 2 + 25 m x 2 = 80 m + 50 m = 130 m
130 m - 4 m = 126 m
potrzeba 126 metrów bieżących siatki
2010-03-21T15:33:32+01:00
X- jeden bok
3,5x - drugi bok
suma boków = 108

2*x+2*3,5x=9x
108:9=12
3,5*12=42

Odp.: Jeden bok ma 42cm, a drugi 12cm.

--------------------------------------------------------

x-jedna przekatna
2x-druga przekatna

x+2x=3
60:3=20
20*2=40

40dm-jedna przekatna
20dm-druga przekatna

Pole=(40*20):2=400dm[sześciennych]

Odp.: Pole rombu to 400dm

----------------------------------------------------

Możliwe są prostokąty o bokach:

1m x 60m
2m x 30m
3m x 20m
4m x 15m
5m x 12m
6m x 10m

----------------------------------------------------
a)
4cm*1000=4000cm=40m
2,5cm*1000=2500cm=25m

P= 40m*25m=1000m[kwadratowych]

Odp.: Pole tej działki to 1000m[kwadratowych]

b)
40m+40m+25m+25m-2m-1m-1m=126m

Odp.: Na ogrodzenie tej działki potrzeba 126m siatki