Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T19:20:49+01:00
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
• prawo do wolności religii lub przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
2009-10-27T23:12:02+01:00
Prawo do życia
Prawo do prywatności
Prawo do nazwiska
Prawo do rodziny
Prawo do kandydowania
Prawo do wolności
Prawo do wypowiedzi
Prawo do równości
Prawo do nauki