Daje NAJ Proszę odpowiadać pełnymi zdaniami
Proszę o odpowiedzenie na pytania dotyczące tego tekstu:

Raport ONZ: Uchodźców na świecie jest znowu więcej
W 2006 roku, po raz pierwszy od pięciu lat, wzrosła liczba uchodźców na świecie. Bezpieczeństwa poza granicami swego kraju szukało blisko 10 mln osób, przede wszystkim Afgańczyków i Irakijczyków.
- Prześladowania, nietolerancja i przemoc na świecie, niestety, ponownie rosną - ostrzega Antonio Guterres, Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców. Kierowana przez niego organizacja UNHCR opublikowała wczoraj doroczne statystyki dotyczące wszystkich tych, którzy zostali zmuszeni do porzucenia rodzinnych stron w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Samych uchodźców, którzy w poszukiwaniu bezpieczeństwa przekroczyli granice własnego państwa, było w grudniu minionego roku 9,9 mln. To niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Powodem tego wzrostu była przede wszystkim zdaniem UNHCR sytuacja w Iraku. Uciekło z niego głównie do Jordanii i Syrii 1,5 mln osób. Irakijczycy stanowią obecnie najliczniejszą obok Afgańczyków (tych jest ponad 2 mln) grupę uchodźców na świecie.
Uchodźcy nie są jednak jedynym zmartwieniem UNHCR. Organizacja ta zajmuje się także tzw. uciekinierami wewnętrznymi, czyli osobami, które zmuszone zostały do opuszczenia rodzinnych stron, ale wciąż pozostają w kraju.

Szacuje się, że w takiej sytuacji znajdują się obecnie ponad 24 mln osób, z których 13 mln korzysta z pomocy ONZ. Największy przyrost wewnętrznych uciekinierów zanotowano w 2006 r. w Iraku, Libanie, Sri Lance, Timorze Wschodnim i Sudanie.

W sumie liczba uchodźców i uciekinierów wewnętrznych wzrosła w minionym roku z 21 do blisko 33 mln. Dane te nie obejmują ponad 4 mln palestyńskich uchodźców w Jordanii, Libanie i Syrii, którymi zajmuje się osobna ONZ-owska organizacja. W Polsce, w grudniu minionego roku, znajdowało się 6790 uchodźców i 2057 osób, których podanie o azyl nie zostało jeszcze rozpatrzone.
Źródło: Gazeta Wyborcza


A oto pytania:
1. wymień przyczyny uchodzctwa
2. na czym polega uchodźstwo wewnetrzne
3.wymień państwa w których nastąpił największy przyrost uchodźców wewnętrznych w 2006 r
4.wymień główne cele działania organizacji UNHCR - wyjaśnij skrót
5. zaproponuj 4 działania które mogły by podjąć organizacje międzynarodowe lub państwa z których ucieka najwięcej uchodźców w celu ograniczenia tego zjawiska

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:14:38+01:00
1.Główne przyczyny uchodzctwa to prześladowania i nietolerancja oraz przemoc w kraju.
2. Uchodzctwo wewnętrzne polega na opuszczaniu rodzinnych stron, ale pozostawanie nadal w kraju.
3.Największy przyrost uchodźców wewnętrznych nastąpił w Iraku, Libanie, Sri Lance, Timorze Wschodnim i Sudanie.
4.UNHCR --> United Nations High Commissioner for Refugees --> Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców.Podstawowym celem UNHCR jest zabezpieczenie praw i podstawowych potrzeb uchodźców. UNHCR stara się, by każdy potrzebujący mógł wykorzystać przysługujące mu prawo do poszukiwania azylu i znaleźć bezpieczne schronienie w innym państwie lub dobrowolnie wrócić do domu.
5. - zakończenie wojen i konfliktów międzynarodowych
- ustanowienie sprawiedliwego dla wszystkich prawa
- wycofanie jednostek armi z ulic
zapewnienie bezpieczeństwa
10 3 10
2010-03-21T16:30:35+01:00
1. Jednym z głównych przyczyn uchodźstwa np. w Iraku jest poszukiwanie bezpieczeństwa,jest ono spowodowane przez sytuację w kraju.

2. Uchodźstwo wewnętrzne jest to opuszczenie rodzinnych stron, nadal pozostając w kraju.

3. Największy przyrost uchodźców w 2006r. zanotowano w Iraku, Libanie, Sri Lance, Timorze Wschodnim i Sudanie.

4. UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców. UNHCR zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa uchodźcom jak i uchodźcom wewnętrznym.

5.
a) zapewnienie bezpieczeństwa i troski o mieszkańców
b) neutralność polityczna, która prowadzi do pokoju między państwami
c) polepszenie gospodarki państwa
d) lepsze zarobki dla mieszkańców
7 3 7