1.Mieszkanie ma powierzchnię 64 m²,a na planie ma 64 cm²,w jakiej skali sporządzono plan?

2.Plan sporządzono w skali 1: 5 000.! cm na mapie,ile to metrów w terenie?

3.Mapę Polski wykonano w skali 1: 10 000 000.Ilu kilometrom odpowiada 1cm na mapie?

4. 1 cm na mapie odpowiad 25 km.W jakiej skali sporządzono mapę?

5.8 cm na mapie odpowiada 100 km.W jakiej skali sporządzono mapę?


Proszę o wszystkie działania


potrzebne na jutro;}

2

Odpowiedzi

2010-03-21T15:35:33+01:00
Zad 1
64m²=640000cm²
640000cm²÷64cm²=10000cm
skala=1÷10000

zad 2
5000cm=50m

zad 3
10 000 000cm=100km
1cm odpowiada 10km

zad 4
1÷2 500 000

zad 5
1÷1 250 000
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:40:17+01:00
1. 64m2=64m*1m 64cm2=64cm*1cm
i widzimy, że 1m(100cm) w rzeczywistości=1cm na planie. a więc 1 cm na planie odpowiada 100 cz w rzeczywistości
a więc skala będzie tak wyglądać 1:100

2. 1cm na mapie to 5000cm w terenie.5000cm=50m
a więc cm na mapie to 50m w terenie

3.1cm odpowiada 10000000cm w rzeczywistości.po zamianie 10mln cm na km wychodzi, że 1 cm odpowiada 100km

4.trzeba zamienić 25km na cm.25km=2500000cm
skala 1:2500000

5. /8cm ->100km\
:8\1cm ->12,5km/:8
12,5km=1250000cm skala to 1:1250000
2 3 2