Odpowiedzi

2009-10-27T19:22:43+01:00


PIERWOTNIAKI (Protozoa) – królestwo zwierząt obejmujące organizmy jednokomórkowe, ogromnie różnie zbudowane pod względem morfologicznym. W oparciu o rodzaje organelli ruchu i organizację morfologiczną, pierwotniaki dzieli się na pięć typów:
- wiciowce
- korzenionóżki
- promienionóżki
- zarodnikowce (obejmujące zarodnikowce wiciowe i zarodnikowce pełzakowate)
- orzęski.
Przedstawiciele pierwotniaków żyją wolno lub prowadzą osiadły tryb życia, samotnie i kolonijnie. Zamieszkują wody i miejsca wilgotne. Liczne formy są pasożytami wywołującymi poważne schorzenia u wszystkich grup zwierząt i niektórych grup roślin.
2 5 2
2009-10-27T19:24:22+01:00
Śpiączka afrykańska

świdrowce Trypanosoma equiperdum wywołują tzw. zarazę stadniczą koni


nagana u bydła
14 1 14
2009-10-27T19:29:02+01:00
Żęsitek pochwowy - doprowadza do bezpłodności

Lambie - wywołuje chorobę tzw. lambiozę - zarażone zostaje jelito ciękie + wątroba = śmierć

Świdrowiec - powoduje śpiączkę afrykańską

Ameba - wywołuje czerwonkę pełzakową, która doprowadza do odwodnienia organizmu
3 5 3