Np. 2 2/3 <----- To jest dwie całe i dwie drugie ;))

ZADANIE 1
Znajdz niewiadomy wyraz proporcji.
a) a) 4 1/6 : x = 6 2/3:4
b) x:1,5=14:4 1/5
c) 5,4:7 1/2=x:0,5
d) 2 2/3:3 3/7=7:x

To / Nie Jest Podzielic , tylko kreska ułamkowa
ZADANIE 2
Rozwiąż Równanie.
a) 4/x=5/9
b) x/1,2=12/4
c) 3,2/2,8=x/3,5
d) 9,36/7,2=1,3/x
e) 0,6=0,8/6
f) x/0,6=6/0,8
g) x-5/7=3/5
h) x/3=x+5/2
i) 4/x+6=5/7+x

To / Nie Jest Podzielic , tylko kreska ułamkowa
ZADANIE 3
Rozwiąż Równanie.
a) 5/3=a/2
b) 3/10=x/4
c) 7/14=m/21
d) 2/m=3/7
e) 3/x=7/x+5
f) m+4/2=m-3/5
g) a+3/5=7/5
h) x-2/3=2x+7/5
i) 5/2m+5=2/4m-1
DZIĘKI.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:57:32+01:00
ZADANIE 1
a) 4 1/6 : x = 6 2/3:4
x=20/3*1/4 podzielic25/6
x=5/3*6/25
x=2/5
b)x:1,5=14:4 1/5
x=14*5/21*10/15
x=70/21*10/15
x=20/9
c)5,4:7 1/2=x:0,5
x=54/10*2/15*2
x=18/25*2
x=36/25
d) 2 2/3:3 3/7=7:x
8/3*7/24=7 podzielić przez x
7/9=7 podzielic przez x
63=7x
x=9
ZADANIE 2
a)4/x=5/9
36=5x
x=7 i 1/5
b) x/1,2=12/4
x/1,2=3
x=3,6
c) 3,2/2,8=x/3,5
2,8x=3,5*3,2
x=11,2/2,8
x=4
d) 9,36/7,2=1,3/x
9,36x=7,2*1,3
x=9,36/9,36
x=1
e) 0,6=0,8/6 w tym przykładzie brakuje x więc nie wiem jak zrobić
f) x/0,6=6/0,8
0,8x=6*0,6
x=3,6/0,8
x=4,5
g) x-5/7=3/5
x=3/5+5/7
x=21/35+25/35
x=46/35
h) x/3=x+5/2
x/3-x=5/2 *3
x-3x=15/2
-2x=15/2
x=-15/4
i) 4/x+6=5/7+x
w tym przykładzie nie jestem pewna. Wydaję mi się że są tu dwa rozwiązania.
ZADANIE 3
a) 5/3=a/2
10=3a
a=10/3
b) 3/10=x/4
12=10x
x=12/10
c) 7/14=m/21
14m=147
m=147/14
d) 2/m=3/7
3m=14
m=14/3
e) 3/x=7/x+5
3x+15=7x
15=7x-3x
4x=15
x=15/4
f) m+4/2=m-3/5
m-m=-3/5-4/2
układ jest sprzeczny
g) a+3/5=7/5
a=7/5-3/5
a=4/5
h) x-2/3=2x+7/5
x-2x=7/5+2/3
-x=21/15+10/15
x=-31/15
i) 5/2m+5=2/4m-1
5/2m-2/4m=-1-5
10/4m-2/4m=-6
2m=-6
m=-3
Koniec