1.Do trzech probówek z kwasem solnym wrzucono kawałki metali kolejno:żelazo,wapnia i srebra.W ktorym probowkach wydzieli sie wodor? Uzasadnij odpowiedz .

2.Zapisz w formie czasteczkowej,jonowej i jonowej skroconej rownania reakcji :
a)zelaza z kwasem solnym
b)potasu z kwasem fosforowym (V)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:36:24+01:00
1.
z wapniem i zelazem, poniewaz mają nizszy potencjał od wodoru i wyprą go z kwasu, natomiast srebro ma wyższy potencjał i nie wyprze wodoru
2.
a)
Fe + 2HCl -> FeCl₂ + H₂
Fe + 2H⁺ + 2Cl⁻ -> Fe²⁺ + 2Cl⁻ + H₂ - jonowo
Fe + 2H⁺ -> Fe²⁺ + H₂ - skrócony jonowy
b)
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ -> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂ - jonowy
6K + 6H⁺ -> 6K⁺ + 3H₂ - skrócony jonowy
2010-03-21T16:15:16+01:00
W 1,2 bo są bardziej aktywne od wodoru i zajdzie reakcja

Fe+2HCl -> FeCl2 + H2
Fe + 2H+ + 2Cl- -> Fe2+ + 2Cl- + H2
Fe + 2H+ -> Fe2+ +H2

6K + 2H3PO4 -> 2K3PO4 + 3H2
6K + 6H+ + 2PO43- -> 6K+ + 2PO43- + 3H2
6K + 6H+ -->6K+ + 3h2
1 2 1