Rozwiąście mi PLIS :)
zad5 Oblicz pokoleji
a) 6 1/2 razy 4/13 - 8/15: 2=
b) 7 1/7 : 1 11/14 - 1 2/5 razy 15/28=

Odpowiecie? Proszę Was :)
zad4 Oblicz dzielenie ułamków (wykonywać pokoleji działania)
a) 7/8 : 4/5=
b) 5/12 : 1/9=
c) 2 1/2 : 3/7=
d) 4 3/8 : 1 3/32=

Proszę Was rozwiąście mi potrzebuje na jutro plis :)


Odpowieci Mi? PLIS :)
zad3 Oblicz mnożenie ułamków. :) (pokoleji wykonywać działania)
a) 4/5 razy 1/3=
b) 3/5 razy 10/17 razy 34/39=
c) 1/2 razy 3 1/3=
b) 3 3/4 razy 1 3/5=

Proszę Pomuście Mi potrzebuje na jutro plis :)

Prosze Rozwiaście daje moje ostatnie 10pkt. PLIS :)

1

Odpowiedzi

2010-03-21T16:06:57+01:00
Zad5
a) 6 1/2×4/13-8/15:2=13/2×4/13-8/15×1/2=2-4/15=1 11/15
b) 7 1/7:1 11/14-1 2/5×15/28=50/7:25/14-7/5×15/28=
=50/7×14/25-3/4=4-3/4=3 1/4
zad4
a) 7/8:4/5=7/8×5/4=35/32=1 3/32
b) 5/12:1/9=5/12×9/1=15/4=3 3/4
c) 2 1/2:3/7=5/2×7/3=35/6=5 5/6
d) 4 3/8:1 3/32=35/8:35/32=35/8×32/35=4
zad3
a) 4/5×1/3=4/15
b) 3/5×10/17×34/39=6/17×34/39=4/13
c) 1/2×3 1/3=1/2×10/3=5/3=1 2/3
b) 3 3/4×1 3/5=6
2 3 2