Odpowiedzi

2010-03-21T15:40:37+01:00
P = 0,5ah
2P = ah
h = 2P:a

h₁ = 2*84cm²:14cm
h₁ = 168cm²:14cm
h₁ = 12cm

h₂ = 2*84cm²:15cm
h₂ = 168cm²:15cm
h₂ = 11,2cm
2010-03-21T15:41:58+01:00
Jeden bok trójkąta jest równy14cm, a drugi ma 15cm. Oblicz wysokości opuszczone na te boki, jeśli pole trójkąta jest równe 84cm 2.

P= 1/2a*h= 1/2 b*h

a= 14cm
b= 15 cm
przy czym h oznacza wysokość opuszczoną na konkretny bok

84 cm2= 1/2*14cm*h
84 cm= 7h/:7
12 cm= h

84cm2=1/2*15cm*h
84cm= 15/2h/*2/15
11,2 cm=h
2010-03-21T15:44:09+01:00
½*x*14cm=84cm²
x=84cm²/14*½
x=84cm²:7
x=12cm - pierwsza wysokość

½*x*15cm=84cm²
x=84cm²/15*½
x=84cm²:7,5
x=11,2cm - druga wysokość