Ale serialnie odpisujcie.. nie że jakieś jedno zdanie...
Mam zadanka, wystawiam najlepszą...
ahh.. bardzo potrzebne.....
1.Oblicz ilu molom NaOH odpowiada masa 50g tego związku.
2.Oblicz, ile atomów tlenu zawartych jest w 40molach CO [2]
3.Oblicz,jaką masę stanowi 5moli wodoru cząsteczkowego.
4.Dla warunków normalnych oblicz 80g CO[2]
5.Oblicz masę 12dm[3] helu w warunkach normalnych.

czeekam! ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-21T15:46:43+01:00
Ad 1.

1 mol - 40g
x mola - 50g

40x = 50 / : 40
x = 1,25 mola


ad 5.

4g - 22,4 dm3
x - 12 dm3

22,4x =48 / :22,4
x =2,14 g

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:00:39+01:00
1.Oblicz ilu molom NaOH odpowiada masa 50g tego związku.

1mol- 40g
x- 50g

x= 1,25mola

2.Oblicz, ile atomów tlenu zawartych jest w 40molach CO [2]

1mol- 6,02*10²³ atomów
40mol- x

x= 240,8* 10²³ atomów

3.Oblicz,jaką masę stanowi 5moli wodoru cząsteczkowego.

1mol- 2g
5moli- x

x= 10g

4.Dla warunków normalnych oblicz 80g CO[2]
to jest cała treść?? proszę o info na priva to policzę ;)

5.Oblicz masę 12dm[3] helu w warunkach normalnych.

4g- 22,4dm³
x- 12dm³

x= 2,14g