Szybko!! Proszę bo mam to na jutro! :(
Proszę o rozwiązanie choć jednego zadania! Bo sama nie dam rady :(

1.Na nieruchome sanki wskoczył chłopiec o masie 50kg, z jaką prędkością wskoczył na te sanki, jeśli wiemy, że ich ciężar to 100N i wraz z chłpocem poruszały się z prędkością 6m/s.
2.Z pistoletu o masie 3kg wystrzelono pocisk o maise 20g (0,02kg). Z jaką prędkością będzie poruszał się pocisk, jeśłi w momencie wystrzału karabin odrzuciło z prędkością 5m/s.

Plis!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:18:24+01:00
1) m₁ = F/g = 100 / 10 = 10kg
m₂ = 50kg
V₃ = 6m/s

pęd początkowy = pęd końcowy
m₂ * V₂ - m₁ * 0 = (m₁ + m₂) * V₃
m₂ * V₂ = (m₁ + m₂) * V₃
V₂ = (m₁ + m₂) * V₃ / m₂
V₂ = (10 + 50) * 6 / 50
V₂ = 7,2 m/s