Odpowiedzi

2010-03-21T19:19:10+01:00
Mieszkańcy podgrodzia wykonywali prace na rzecz dworu książęcego (np.rolnicy, rzemieślnicy, drobni handlarze). W razie niebezpieczeństwa chronili się do grodu. Mieszkali w nich również duchowni, oraz wojowie. Powstawały z mniejszych osad. Był to pierwowzór miasta, więc rozwijał się tam np. handel
1 1 1
2010-03-21T19:37:58+01:00
Cała ludność podgrodzia zaopatrywała gród w produkty, przede wszystkim żywność, które dla nich były niezbędne.Wytwarzała przedmioty codziennego użytku.Odbywały się targi, na których wystawiane były swoje wyroby przez miejscowych rzemieślników.Przyjeżdżali też wędrowni, handlarze i kupcy z innych grodów.Rzemieślnicy w wolnym czasie spotykali się w karczmie.Przy jadle i piciu rozprawiali o różnych sprawach.Także grano w kości.Na podgrodziu nie były obszerne domy.Miały otwarte paleniska, w których gotowano.Naczynia były gromadzone wokół paleniska.W pobliżu palenisk mocowano haki do wieszania wilgotnej odzieży.Ława oraz skrzynie znajdowały się w izbie, w których przechowywano cenne przedmioty i odświętna odzież.
1 1 1