Odpowiedzi

2010-03-21T15:49:47+01:00
Przodkowie Kapetyngów-ród ROBERTYNÓW najprawdopodobniej wywodził się z Saksonii. Nazwa "Robertyni" pochodzi od ROBERTA MOCNEGO zmarłego w 866 r. hrabiego Anjou i księcia France, którego syn Odo (Eudes) hrabia Paryża jako pierwszy z rodu zasiadł na tronie francuskim wybrany królem przez francuskich baronów w 887 r. Nazwa "KAPETYNGOWIE (Capetiens)" pochodzi od przydomka Hugona Capeta, który sprawował urząd opata w kilku klasztorach.
Dynastia Kapetyngów panowałą we Francji, w linii głównej w latach 987-1328 i w liniach bocznych: Walezjuszy (Valois), kiedy to po śmierci króla Karola IV Pięknego tron objął Filip VI de Valois i Burbonów (Bourbon), gdy tron po śmierci (1589) króla Henryka III przypadł Henrykowi IV de Bourbon. Burbonowie panowali we Francji do 1830 r. a linia Burbonów orleańskich, w osobie Ludwika Filipa I króla Francuzów, w latach 1830-1848. Boczne linie dynastii Kapetyngów sprawowały władzę w wielu, mających nieraz dużą autonomię prowincjach francuskich (m. in. Andegawenia, Burgundia, Bretania), oraz w niektórych państwach europejskich:
- Wywodząca się ze starszej linii książąt Burgundii dynastia królewska panowałą w Portugalii w latach 1094-1383 a w liniach bocznych Aviz i Bragança do 1853 r.
-Wywodząca się od Karola I hrabiego d'Anjou, młodszego syna króla Francji Ludwika VIII dynastia panowałą w królestwie Neapolu, na Węgrzech oraz, w osobie Ludwika I Wielkiego i jego córki Jadwigi, również w Polsce.
- W Cesarstwie Łacińskim panowali potomkowie Piotra I de Courtenay najmłodszego syna króla Ludwika VI.
-Filip ks. d'Anjou wnuk Ludwika XIV po wygaśnięciu hiszpańskich Habsburgów został królem Hiszpanii a jego potomkowie panują tam do dzisiaj.
-Młodsze linie hiszpańskich Burbonów panowały w księstwie Parmy oraz w Królestwie Obojga Sycylii a potomkowie księcia Feliksa de Bourbon-Parma panują dziś w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Dynastia Kapetyngów to obecnie jeden z najstarszych rodów monarszych w Europie, także jeden z najbardzej rozrodzonych a jego obecnie żyjący przedstawiciele spokrewnieni są ze wszystkimi europejskimi rodami panującymi oraz z większością europejskich rodzin arystokratycznych.
1 4 1
2010-03-21T15:50:50+01:00
Kapetyngowie to dynastia panująca we Francji w okresie 987-1328. W liniach bocznych Walezjuszów, Burbonów i Orleanów z przerwami do 1848 roku. Dziś jeszcze panująca w Hiszpanii i Luksemburgu.

Początkowo w jej posiadaniu było niewielkie terytorium wokół Paryża. W 1205 r. król francuski Filip II August odebrał Anglikom Andegawenię. Odtąd kolejne dynastie andegaweńskie to boczne linie francuskich dynastii panujących. W 1246 r. Andegawenię nadał król Ludwik IX Święty swemu najmłodszemu bratu Karolowi I Andegaweńskiemu, jako apanaż. W tym samym roku przejął Prowansję jako mąż dziedziczki tej ziemie Beatrycze. Karol II oddał w 1290 r. Andegawenię królom Francji. Jego potomkowie podzieli się na gałęzie.

Za czasów panowania Kapetyngów postępował proces wzmacniania władzy królewskiej i scalania ziem francuskich, przeprowadzano także reformy administracyjne i ustrojowe (między innymi w roku 1302 utworzono Stany Generalne). Za sprawą Filipa IV Pięknego ostatnich z dynastii Kapetyngów określa się królami przeklętymi, stało się tak, ponieważ Filip IV Piękny uwięził papieża Bonifacego VIII i rozkazał spalić na stosie wielkiego mistrza zakonu templariuszy – Jakuba de Molay, który rzucił na Filipa i jego potomstwo klątwę.

W 1328 roku zmarł ostatni z synów Filipa IV Pięknego, król Karol IV. Jego śmierć zakończyła ponad trzystuletnie rządy dynastii Kapetyngów.

Do tronu po zmarłym władcy zgłosiło roszczenia aż trzech pretendentów: dwaj bratankowie Filipa Pięknego i jego wnuk ze strony córki Izabeli, król Anglii Edward III, co stało się przyczyną najdłuższej w historii Europy wojny o sukcesję.
1 4 1
2010-03-21T15:51:23+01:00
Dynastia Kapetyngów-dynastia panująca we Francji w okresie 987–1328. W liniach bocznych Walezjuszów, Burbonów i Orleanów (z przerwami) do 1848 r. Dziś jeszcze panująca w Hiszpanii i Luksemburgu. Obecna głowa rodu: Don Luis Alfonso de Borbón, ur. 1974, prawnuk króla Hiszpanii Alfonsa XIII.
Dynastia ta została zapoczątkowana przez Hugona Kapeta i początkowo w jej posiadaniu było niewielkie terytorium wokół Paryża.
1 5 1