1.jak dzielimy wszystkie substancje chemiczne
2. co to są pierwiastki chemiczne podaj kilka przykładów.
3. co to są związki chemiczne, podaj również kilka przykładów

4.co to jest przemiana chemiczna , podaj przykłady
5 co to jest przemiana fizyczna , podaj przykłady
6. podaj przyklad reakcji syntezy i rozkladu
7.co to jest substrat
8podaj po 3 przyklady a)mieszanin b) jednorodnych c) niejednorodnych

1

Odpowiedzi

2010-03-21T16:08:02+01:00
1. Dzielimy je na pierwiastki ( substancje proste ) i związki chemiczne ( substancje złożone )
2. Pierwastek chemiczny jest to substancja prosta , której nie można rozłożyć na substancje prostsze . Przykłady : H - wodór , O - tlen , P - fosfor .
3. Związek chemiczny jest to substancja złożona z conajmniej dwóch różnych , stale ze sobą połączonych pierwiastków chemicznych . Przykłady : CaO - tlenek wapnia (II) , H20 - woda , CO2 - dwutlenek węgla .
4. Mieszanina zawiera pierwiastki chemiczne , połączone ze sobą w sposób nie trwały , można je rozdzielić stosując metody fizyczne . Przykłady : powietrze , woda z atramentem , roztwór soli w wodzie .
5 . Według mnie źle zadane pytanie .
6. Syntezy : węgiel + tlen --> tlenek węgla (IV) , wodór + chlor --> chlorowodór , magnez + tlen --> tlenek magnezu . ; Rozkładu - tlenek wodoru --> tlen + wodór , tlenek rtęci (II) --> tlen + rtęć .
7. Substancje użyte do reakcji chemicznej i ulegające przemianom chemicznym .
8. jak dla mnie to co w 4 , ale nie wiem .
3 3 3