Odpowiedzi

2010-03-21T16:06:56+01:00
Typy podmiotów:
• podmiot gramatyczny
• podmiot logiczny
• podmiot szeregowy
• podmiot domyślny

Epika - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok liryki i dramatu)
Gatunki epiki:
nowela, powieść, opowiadanie, baśń, legenda, pamiętnik, satyra itd.
Epikę można rozpoznać po:
• obecności narratora
• świecie przedstawionym
• fabule i akcji
• zapisie prozą
• pozornym obiektywizmie

Liryka - jeden z trzech rodzajów literackich (obok dramatu i epiki)
Gatunki liryki:
ballada, fraszka, hymn, oda, pieśń, psalm, sonet, tren itd.