Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:24:10+01:00
Katyń (2007)

produkcja: Polska
gatunek: Dramat
Akcja filmu zaczyna się 17 września 1939. Ludzie uciekający przed postępującym Wehrmachtem trafiają na pojedynczy uciekinierów
z przeciwnej strony. Okazuje się że armia czerwona wkroczyła do Polski łamiąc pakt o nieagresji. Nieopodal jest obóz gdzie Anna (Maja Ostaszewska) odnajduje męża Andrzeja (Artur Żmijewski), polskiego żołnierza wziętego wraz z innymi oficerami do niewoli. Andrzej nie chce uciekać, chce pozostać wiernym przysiędze wojskowej. Zostaje wywieziony z innymi do obozu w Kozielsku (zorganizowanego w kościele). Znaczna część z nich pół roku później wiosną 1940 roku zostaje stracona, o czym poinformują Polaków Niemcy w roku 1943.

Katyń (2007)

Production: Poland
Genre: Drama
The film begins on September 17, 1939. People fleeing the advancing Wehrmacht hit single refugees
on the opposite side. It turns out that the Red Army marched into breaking the Polish non-aggression pact. Near the camp where Anna (Maja Ostaszewska) finds her husband Andrzej (Artur Zmijewski), a Polish soldier, which was taken along with other officers captured. Andrew does not want to run, wants to remain faithful to the military oath. Is exported from the other camp in Kozielsk (held in the church). A large part of them half a year later in the spring of 1940, lost, which will inform the Poles to Germany in 1943.