1.Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość 4π (pi). Oblicz pole tego sześciokąta.

2. Wysokość trójkąta równobocznego ma 3cm. Jaką długość ma promień okręgu opisanego na tym trójkącie?

Za pierwszą poprawna odpowiedź daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:09:05+01:00
1.Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość 4π (pi). Oblicz pole tego sześciokąta.

Chyba chodzi o obliczenie pola tego trójkąta.

h trójkąta = 3×r koła
h = 3×4π
h =12π

Obliczamy dł boku trójkąta

12π = a√3 /×√3
12π√3 = 3a /÷3
a = 4π√2

Pole trójkąta

½×a×h
½×4π√2×12π
2π√2×12π
14π√2


2. Wysokość trójkąta równobocznego ma 3cm. Jaką długość ma promień okręgu opisanego na tym trójkącie?


Długość promienia opisanego na trójkącie równobocznym jest równa ⅔ wysokości tego trójkąta

3cm × ⅔ = 2cm
1 5 1