Odpowiedzi

2010-03-21T20:22:39+01:00
Podstawowym kryterium podziału państw jest ich wielkość i liczba ludności.
Do państw o największej powierzchni zaliczmy:
-Kanadę (10mln km²),
-Chiny (9,6mln km²),
-Rosję (17,1mln km²),
-SA (9,4mln k²),
-Brazylię (8,5mln km²)
Najmniejsze państwa to:
-San Marino (61km²)
-Watykan (0,44 km²)
-Lauru (21km²)
-Tuvalu (26km²).

Kraje o największej liczbie ludności to:
- Chiny (1243mln mieszkańców);
-Indie (970mln); USA (270mln);
-Indonezja (200mln);
- Brazylia (161mln).
Chęć zwiększenia liczebności państwa także może stać się przyczyną wojny. Przykładem podbojów celem pozyskania ludności do pracy są podboje kolonialne szczególnie intensywne w XVI wieku.
195 1 195