WYKONAJ DZIAŁANIA:
2x*(-6)=
(-2)*0,5x=
(-¹/₅x)*10=
(-x)*(-²/₃)=
21x:3=
6x:(-4)=
(-⁴/₅x): ₄/⁵=
₂/³x:₃/²=

W FIRMIE BLOND ZATRUDNIAJĄCEJ X OSÓB KOBIETY STANOWIĄ 40% WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, A ³/₅ KOBIET TO BLONDYNKI. ILE BLONDYNEK PRACUJĘ W TEJ FIRMIE?

2

Odpowiedzi

2010-03-21T16:16:01+01:00
1)=-12x
2)=-x
3)=-2x
4)=2/3x
5)=7x
6)=-1,5
7)=-x
8)=4/9
2010-03-21T16:21:37+01:00
1)=-12x
3)=-2x
5)=7x
6)=-1,5
8)=4/9
2)=-x
7)=-x
4)=2/3x