Janek ma model graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 20 cm, w którym krawędź podstawy ma 10 cm, i chce zbudować model ostrosłupa prawidłowego o takiej samej podstawie i takiej samej wysokości. Aby narysować siatkę, musi znać długość krawędzi bocznej ostrosłupa. Oblicz te długość.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T16:17:39+01:00
5√2² + 20² = c²
c² = 50 + 400
c = √450 = 25√2