Odpowiedzi

2010-03-21T16:16:16+01:00
1. Odwdzięczyć możemy się za poposą modlitwy.
2. Ponieważ sakramęt obmywa nas z grzechu pierworodnego.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:17:05+01:00
1.Możemy sie odwdzieczyc Jezusowi w róznoraki sposób
-składanie ofiar
-modlitwa
-chodzenie do koscioła
-czytanie Pisma Śweitego

2.poniewaz sakrament pojednania jest podobny do sakram,entu pojedania poniewaz to takze jest bardzo bliskie spotkanie z Bogiem
oraz obmywa nas z grzechu pierworodnego!
1 3 1
2010-03-21T16:19:57+01:00
W podziękowaniu za dobroć Jezusa możemy okazać siebie. Najprościej w świecie. Możemy całkowicie zawierzyć się Bogu i kierować się jago planem napisanym przed naszym urodzeniem. W podzięce możemy oddać Jezusowi swoje troski i zmartwienie bo on czeka tylko abyśmy otworzyli drzwi swojego serca do którego on puka.

Sakrament pojednania często porównuje się do chrztu z jednego ważnego powodu. To właśnie podczas chrztu zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego ,a teraz powtarzamy to może nie przez obmycie ale przez rozmowę z Panem Bogiem pod postacią księdza o swoich grzechach i przewinieniach.
3 4 3