Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:32:21+01:00
31. 17h 47min - 12h 8min=5h 39min c)
32. 18h 2min - 5h 55min=17h 62min - 5h 55min =12h 7 min d)
33. 14/50 * 100%=28% b)
34. (0,3+0,18)*50+7=0,48*50+7=24+7=31 b)
35. 50-14-31=5 b)
36. 312 000 - 37 440 - 187 200=87 360 d)
37. 187200/312000=3/5 a)
38. a+b=48
a-b=20

a=b+20
2b+20=48

2b=28
b=14
a=34

39. P=ab/2
P=24,2cm²
a=4cm
b=2P/a
b=2*24,2cm²/4cm=12,1cm

40. 1,24m+92,1cm=12,4dm+9,21dm=21,61dm
2010-03-21T16:37:11+01:00
31
17.47-12h 8min=5.39
C
32
18.02-5.55=12h 7min
D
33
uparci-14
50-100%
czyli
1osoba-2%
14 --28%
B
34
18+30
24os+7=31os
B
35
62%+28%=90%
10%-5os
B
36
312000-37440-187200=87360
D
37
187200/312000=1872/3120=3/5
A
38
x+y=48
x-y=20
---------
2x=68
x=34
większa 34
39
1/2*4*x=24,2
2x=24,2
x=12,1
40
1,24m+92,1cm=124cm+92,1cm=216,1 cm=21,61 dm
2010-03-21T16:41:45+01:00
31.
17:47-12h8min = 5:39
odpowiedź C

32.
18.02-5.55 = 12h7min
odpowiedź D

33.
14/50*100% = 28%
odpowiedź B

34.
30%+18% = 48%
48%*50 = 24
24+7 = 31
odpowiedź B

35.
50-(31+14) = 50-45 = 5
odpowiedź B

36.
312000-(187200+37440) = 312000-224640 = 87360
odpowiedź D

37.
187200/312000 = 0,6 = 3/5
odpowiedź A

38.
I liczba a
II liczba b

a+b = 48
a-b = 20

a = 48-b
48-b-b = 20

a = 48-b
2b = 28 |:2

a = 48-b
b = 14

a = 34

te liczby to 34 i 14, większa to 34 ^^

39.
P = 0,5ab |:0,5
2P = ab
a = 2P/b

a = 2*24,2/4
a = 48,4/4
a = 12,1

40.
1,24m+92,1cm = 124cm+92,1cm = 216,1cm = 21,61dm