Zadanie1
Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnasty zadań. Za każdą dobrą odpowiedz otrzymał 5 punktów ,a za zła lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty . Ile zadań rozwiązał prawidłowo ?
zad2
Agnieszka i Jacek zbierali kasztany .Jacek uzbierał 3 razy więcej kasztanów niż Agnieszka .Gdyby odda Agnieszce 15 z nich , to oboje mieliby tyle samo kasztanów .Ile kasztanów ma Agnieszka a ile Jacek ?
Zad3
W pewnym trójkącie równoramiennym kat między ramionami ma miarę 33⁰ mniejszą niż przy podstawie . Oblicz miary katów tego trójkąta .
Zadanie mają zawierać : analizę zadania , sprawdzenie i rozwiązanie :)

3

Odpowiedzi

2010-03-21T16:21:40+01:00
1. x-poprawnie rozwiązane
15-x-niepoprawnie rozwiązane
5x+(15-x)*(-2)=54
5x-30+2x=54
7x=84 |:7
x=12


2.x- Kasztany Agi
3x- kasztany Jacka
3x-15=x+15
2x=30 |:2
x=15


3.x- Kąt przy podstawie
x-33-kąd między ramionami
x+x+x-33=180
3x=213 |:3
x=71
2010-03-21T16:25:20+01:00
X- ilosc dobrych odpowiedzi
15-x-ilosc złych odpowiedzi

5x+(15-x)*(-2)=54
5x-30+2x=54
7x=84 |:7
x=12
dobtych odpowiedzi bylo 12 a zlych 3

zad 2
x-ilosc kasztanow agnieszki
3x- ilosc kasztanow jacka

3x-15=x+15
2x=30
x=15
3x=45

agnieszka zebrala 15 kasztanow a jacek 45
zad 3
x- miara kata przy podstawie
x-33- miara kata miedzy ramionami

x-33 + x+x = 180
3x=213
x=71
x-33=71-33= 38

kat miedzy ramionami ma 38 a przy podstawie 71.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:45:04+01:00
Zadanie1
x - ilość zadań rozwiązanych poprawnie
15-x - ilość zadań nierozwiązanych

54= x × 5 - (15 - x) × 2
54= 5x - 30 + 2x
84= 7x
x= 84 ÷ 7
x= 12

54= 12 × 5 - (15-12) × 2
54=60 - 6
54= 54
odp.Rozwiązał 12 zadań prawidłowo.

zadanie2

x- ilość kasztanów zebranych przez Jacka
y- ilość kasztanów zebranych przez Agnieszkę

x=3y
x-15=y+15

3y-15=y+15
3y-y=15+15
2y=30
y=30÷2
y=15

x=3×15
x=45

45=3×15
45=45
odp.Agnieszka zebrała 15 kasztanów a Jacek 45.

zadanie3
x- kąt przy podstawie
x-33 -kąt między ramionami
180= x+x+(x-33)
180=3x-33
213=3x
x=71
x-33 = 71 - 33 = 38
71 × 2 + 38 = 180
odp.katy przy podstawie : 71 kąty między ramionami : 38
1 5 1