Mógłby mi to ktoś przetłumaczyć, na Język Angielski. Dziękuję za pomoc ;)

There is no other place I could describe. When I was younger every summer holidays I spent in a cottage by the lake. From there comes my favourite memories. Having spent there the best moments of my childhood, I learnt a lot of things and met numerous friends.

The house is not very big but has a tarrace overlooking a beatiful lake and a dark, deep forest. The cottage has white, brick walls and a red tile roof. The building is surrounded by green, lively garden with tens trees and fountains. The whole makes a very warm impression. Inside, the house is comfortable and cosy because my grandparants, who stay there in the summer, take care it.

Remembering my memories from there I feel as if J were again in that world from my childhood. I and my friends made a harmonious group which always kept together. We used to play sports games, swim and ride bikes. The best fun was at night when we would escape from our houses and went near the forest. It was always dark and frightening there because everywhere there was thick fog from the lake. Telling dreadful stories we terrified one another.

I wish I did not have any problems like then. If I had more time I would return to my cottage. I think that almost everyone would like to come back to his childhood.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T16:21:40+01:00
Nie ma innego miejsca mógłbym opisać. Kiedy byłem młodszy każde wakacje spędziłem w domku nad jeziorem. Stamtąd pochodzą moje ulubione wspomnienia. Po spędzeniu tam najlepszych chwil mojego dzieciństwa, dowiedziałem się wielu rzeczy i spotkałem wielu przyjaciół.

Dom jest nie zbyt duży ale ma ... przeoczając piękne jezioro i ciemny, głęboki las. Domek jest biały, ma mur z cegły i czerwone dachówki pokrywają dach. Budynek jest otoczony przez zielony, pełny życia ogród z dziesięcioma drzewami i fontannami. Całość ustala bardzo ciepłe wrażenie. w środku, dom jest wygodny i przytulny ponieważ moi dziadkowie, kto zostawać tam w lecie, brać to dla opieki.

Pamiętając wspomnienia o mnie stamtąd czuję jakby j były jeszcze raz na tym świecie od mojego dzieciństwa. Ja i moi przyjaciele zrobiliśmy harmonijną grupę, która zawsze trzymała się razem. Użyliśmy by grać sportom gry, pływanie i jazdę rowery. Najlepsza zabawa była wieczorem gdy chcieliśmy ucieczki ze swoich domów i zbliżyliśmy się do lasu. To było zawsze ciemne i przerażające tam ponieważ wszędzie tam był gęstą mgłą z jeziora. Mówiąc okropnym historiom, że przeraziliśmy siebie. Chciałbym nie miec jakichkolwiek problemów wtedy. Gdybym spędził więcej czasu wróciłbym do swojego domku. Myślę, że prawie każdy chciałby wrócić do jego dzieciństwa.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:29:11+01:00
Nie ma innego miejsca,które mógłbym opisać .Kiedy byłem młodszy, co wakacje spędzałem je w domku nad jeziorem.Stamtąd pochodzą moje ulubione wspomnienia.Spędziłem tam najlepsze chwile mojego dzieciństwa, dowiedziałem się wielu rzeczy i spotkałem wielu znajomych.

Dom nie jest duży, ale ma taras z widokiem na piękne jezioro i ciemny, głęboki las.Domek posiada biały,ceglane ściany i czerwony dach .Budynek jest otoczony przez zielony, żywy ogród z dziesiątkami drzew i fontann.Całości sprawia, że bardzo ciepłe wrażenie .Wewnątrz, w domu jest wygodne i przytulne, ponieważ moi dziadkowie, którzy zostali tam w lecie opiekowali się nim .


Pamiętając moje wspomnienia stamtąd czuję się jakbym był znowu w tym świecie od dzieciństwa. Ja i moi znajomi tworzymy harmonijną grupę, która zawsze trzymała się razem.Graliśmy w gry sportowe, pływaliśmy i jeździliśmy na rowerach .Najlepsza zabawa była nocą, kiedy chcieliśmy uciec od naszych domów i poszliśmy blisko lasu . Zawsze było ciemno i przerażająco, ponieważ wszędzie była gęsta mgła od jeziora.
Opowiadaliśmy straszne historie i byliśmy przerażeni .

Chciałbym nie mieć problemów jak wtedy. Gdybym miał więcej czasu, chciałbym wrócić do mojego domku. Myślę, że prawie każdy chciałby wrócić do swojego dzieciństwa.

Mam nadzieję ,że pomogłam . Pozdrawiam ;)
Chciałam tylko dodać ,że nie pisałam jako dziewczyna tylko na zamiennie . :)