Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:58:12+01:00
4x - 3(2 - x) = 5n - 4(2x - 1)
4x - 6 + 3x = 5n - 8x + 4
4x + 3x + 8x = 5n + 4 + 6
15x = 5n + 10
x = 5(n + 2)/15 = (n + 2)/3

dla każdego n - liczby równanie ma jedno rozwiązanie

15x = 5n + 10
n = 3x - 2

Jeżeli pod n wstawimy 3x - 2 równanie będzie prawdziwe dla wszystkich x.

Jeżeli pod n wstawimy dowolne wyrażenie z x, ale różne od 3x - 2 i takie, w którym po uproszczeniu nie znika x (np.: 0*x lub x - x) to równanie będzie sprzeczne, nie będzie miało żadnego rozwiązaniowa.

jak masz pytania to pisz na pw
12 4 12
2010-03-21T17:04:25+01:00
Jaką liczbę lub wyrażenie należy wstawić zamiast n, aby równanie
4x-3(2-x)=5n-4(2x-1)
4x-6+3x=5n-8x+4
4x-6+3x=5n-8x+4
15x=10+5n
x=10/15+5n/15
x=2/3+ n/3
a) miało jedno rozwiązanie, każda liczbę n
b) nie miało rozwiązania, nie ma takiej liczby n
c) miało nieskończenie wiele rozwiązań? nie ma takiej liczby

to równanie ma zawsze 1 rozwiązanie
8 2 8