Odpowiedzi

2012-12-13T16:47:28+01:00

Janina Kwiatkowska                                                              Wrocław 13.12.2012r.

Wrocław, ul.Rynek 4 

125-78 Wrocław                  

 

                                                           Dyrekcja Zespołu Szkół im. Henryka

                                                               Sienkiewicza we Wrocławiu

   

       Proszę o przyjęcie mnie do klasy I gimnazjum od 01.09.2013r.

       Prośbę swoją motywuję tym, że niedługo kończę naukę w Szkole Podstawowej a z racji wyskokiego poziomu waszej szkoły, chciałabym/chciałbym tu kontynuować dalszą naukę w tej szkole. Podstawówkę ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem. Na swoim koncie mam wygrane różnego rodzaju konkursy.

       Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

   

                                                                               Z poważaniem:

                                                                              Janina Kwiatkowska

 

Załączniki :

1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej  

 
8 3 8