Odpowiedzi

2010-03-21T16:27:58+01:00
Polityka Prus prowadzona w okresie zaborów, zmierzająca do rozpowszechnienia języka niemieckiego, ewentualnie niem. świadomości nar. wśród mieszkańców ziem zajętych w wyniku rozbiorów Polski, a z upływem czasu — do wykorzenienia pol. świadomości nar. (wynarodowienia).

Liczę na naj.. :**z mojego zeszyytu :)
10 3 10
2010-03-21T17:27:20+01:00
Wynaradawianie jest est to pozbawianie narodu więzi z ojczyzną i krajem, z którego pochodzi, np poprzez szerzenie własnej ideologii, języka (np. germanizacja, rusyfikacja), wysiedlenia
14 4 14