1. Pewnego dnia pewna akcja firmy A i jedna akcja firmy B dały w sumie 2,70 zł zysku. Właściciel 20 akcji firmy A i 10 akcji firmy B obliczył, że w tym dniu zarobił na tych akcjach 39 zł. Jaki w tym dniu był zysk na jednej akcji każdej z tych firm?

2. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 384 cm³. Krawędź podstawy ostrosłupa ma długośc 12 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T16:32:50+01:00
}zad 2}
Pp= 12* 12= 144
H=384 :144 * 3= 8
8^2 + 6^2=h^2
100=h^2
h=10

Pole ściany bocznej= 10*12/2= 60
Ppp= 4*60= 240