Odpowiedzi

2010-03-21T16:39:02+01:00
1.Nikt z ówczesnych mieszkańców Polski nie spodziewał się , że Polacy odniosą tak druzgocącą klęskę z wojskami Niemiec . Składała się na to propaganda polskich gazet głoszących w czasie działań wojennych potęgę wojsk Polski. Uważam , że propaganda owa również przyczyniła się do wielkiej klęski . Ludność źle informowana była bardzo zaskoczona sytuacją , która zastała ich podczas wojny.
Żołnierze Polscy zamiast pilnować wyznaczonych pozycji musieli osłaniać odwrót.
Klęska była też powodem złego przygotowania pod względem sprzętu. Lotnictwo oraz wojska pancerne nie były porównywalne do wojsk Niemieckich. Tankietki TKS były to jedynie namiastki czołgów a czołgi lekkie 7 TP mimo , że dobrze zachowywał się w terenie miał jednak za cienki pancerz by pojedynkować się ze swymi Niemieckimi odpowiednikami.

2.Początek spotkania zaplanowano na godz. 16.00. Poniżej przedstawiamy program sesji naukowej.

16.00 – Otwarcie sesji przez Prof. dra hab. Antoniego Jodłowskiego, Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
16.10 – Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński): „Europa w przededniu II wojny światowej”.
16.30 – Prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński): „Polska w przededniu września 1939”
16.50 – Dr hab. Andrzej Leon Sowa (Uniwersytet Jagielloński): „Główne problemy polityczne i wojskowe kampanii polskiej 1939”
Przerwa
17.30 – „Exodus przed Hitlerem” fragment wspomnień wieliczanina – Tadeusza Walosika.
17.40 – Dr Iwona Pawłowska-Pich (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka): „Społeczeństwo Wieliczki w pierwszych miesiącach okupacji”
Dyskusja i zakończenie sesji
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:49:14+01:00
Napiszę Ci wszystko co pamiętam o II wojnie światowej ;)

1. Przyczyny wybuchu II wojny światowej :
* likwidacja postanowień Kongresu Wersalskiego ,
* appeoserent - polityka ustępstw ,
* 1935 r. - remilitaryzacja Nadrenii ,
* 1936 r. - pakt antykominternowski - III Rzesza + Japonia + Włochy,
* 1938 r. - przyłączenie Austrii ,
* konfederacja w Monachium - przyłączenie Sudetów do III Rzeszy ; Czechosłowacja miała zapewnioną nienaruszalność granic ,
* 1939 r. - prolektorat Czech i Moraw włączony do III Rzeszy ,
* Zajęcie Kłajpedy ,
* 23. VII - pakt Riktentrop - Mołotow ,
* 1. IX 1939r. godzina 4:45 - wybuch wojny i atak Niemców na Westerplatte .

2. Kampania wrześniowa :
Fall Weiss - ( ''plan biały'' ) , plan zajęcia Polski przez Hitlera ,
woja błyskawiczna ,
17 IV 1939r. - Związek Radziecki atakuje Polskę .

3. Polityka okupantów na ziemiach Polski :
Niemiecka polityka na ziemiach okupujących :
* ziemie polskie zostały włączone do Rzeszy ( m.in. Pomorze, Śląsk, Wielkopolska ) - Zostało wysiedlonych około milion Polaków.
* W grudniu 1939r. zostało wymordowanych ponad stu mieszkańców wsi Wawer ( pod Warszawą ) ,
* We wrześniu 1940r. - akcja AB , rozstrzelano wiele osób w Palmiarniach i Puszczy Kampinowskiej ..


Mam nadzieję , że pomogłam ;)
1 2 1