Kącik warzywny w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 40m i 30m przeciwprostokątnej 50m został podzielony na dwie części wzdłuż wysokości trójkąta przeprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.
a)Narysuj kącik warzywny w skali 1:1 000
b)Zmierz na rysunku długość odcinka wyznaczającego podział kącika warzywnego.
c)Jaką długość w rzeczywistości ma odcinek wyznaczający podział?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T17:59:25+01:00