1.jaki obraz przedmiotu tworzy się na dnie oka?
a)odwróconu i rzeczywisty
b)odwrócony i pozorny
c)nieodwrócony i rzeczywisty
d)nieodwrócony i pozorny

2.rodzice mają grupę krwi AB.jaki będzie stosunek licznowy grup krwi ich potomstwa?
a)1:2:2 b)1:1
c)1:4:1 d)1:2:1

3.w komórce prokariotycznej i eukariotycznej występują:
a)mitochondria i i rybosromy
b)rybosromy i błona komórkowa
c)retikulum endoplazmatyczne i chloroplasty

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T16:39:58+01:00
1.podaj różnicę pomiędzy procesem oddychania tlenowego i procesem fotosyntezy.
fotosynteza powstaje z dwutlenku i wody, produktem ubocznym jest skrobia i tlen; oddychanie powstaje z utleniania glukozy, a produktem ubocznym jest dwutlenek węgla, woda i energia

2.rodzice mają grupę krwi AB.jaki będzie stosunek liczbowy grup krwi ich potomstwa?
a)1:2:2
3.w komórce prokariotycznej i eukariotycznej występują:
b)rybosomy i błona komórkowa
Pozdrawiam!