Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:46:42+01:00
Praca robiona 2 lata temu o sukcesji w Puszczy Białowieskiej.

Większość lasów, obecnie rosnących na naszym kontynencie (z wyjątkiem obszernych fragmentów Puszczy Białowieskiej) powstała na nowo tam gdzie niegdyś puszcza została zniszczona.
Lasy pierwotnie wycięto pod uprawy, ale wytworzona przez nie warstwa gleby pozostała. Gdy z czasem zaprzestano uprawy pól, rozpoczynała się na nich sukcesja. Jej końcowym etapem był las, który składem gatunków, powiązaniami organizmów i sposobem funkcjonowania, niewiele różnił się od ekosystemu pierwotnie istniejącego na tym terenie. Sukcesja przebiegała w tym wypadku szybciej niż powstanie lasu pierwotnego. Rośliny nie musiały już przygotowywać nagiej skały do zasiedlenia- pozostała po wycięciu lasu gleba była zasobna w składniki pokarmowe. Las, który wyrósł na terenie dawnych pól, jest lasem naturalnym, podobnym (prawie identycznym) do lasu istniejącego tam, zanim powstały pola, pomimo tego nie jest lasem pierwotnym.
Takie coś :)
1 5 1