Mam obszernie(min. jedna str w zeszycie) zinterpretować wiersz 'Marność' D. Naborowskiego a oto on:
MARNOŚĆ
Świat hołduje marności
I wszystkie ziemskie włości;
To na wieki nie minie,
Że marna marność słynie.
Miłujmy i żartujmy,
Żartujmy i miłujmy,
Lecz pobożnie, uczciwie,
A co czyste, właściwe.
Nad wszystko bać się Boga-
Tak fraszką śmierć i trwoga.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:50:31+01:00
W tym utworze Naborowski nawiązuje do pochodzącej z Księgi Koheleta idei vanitas(marność), wyrażonej w słowach "Vanitas vanitatum, et omnia vanitas"
Całe życie człowieka oraz wszelkie doczesne wartości o które ludzie zabiegają są nietrwałe i przemijające. Naborowski stara sie odnaleść harmonię i równowagę między potrzebami ciała a duszy. Życie zostało ofiarowane człowiekowi przez Boga dlatego każdy powinien z niego korzystać nie zapominając przy tym o obowiązkach moralnych i perspektywie wieczności. Ziemska egzystencja mimo że przemijająca i nietrwała może być źródłem radości. Poeta przypomina o wieczności trwania duchowego. Wiara w Bożą sprawiedliwość i dobroć określają kondycję człowieka baroku Poeta próbuje połączyć pragnienie nietrwałego ciała i wiecznej duszy