Przez wodospady Livingstone'a na rzece Kongo w Zairze w ciągu 1sekundy przepływa maksymalnie 35 110m³ wody. Całkowita wysokość tych wodospadów wynosi 40m. Oblicz, jaka jest moc tych wodospadów.... Proszę o podanie danych, szukanych, wzoru, rozwiązania. Zadanie jest z działu przemiany energii mechanicznej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:47:55+01:00
Przez wodospady Livingstone'a na rzece Kongo w Zairze w ciągu 1sekundy przepływa maksymalnie 35 110m³ wody. Całkowita wysokość tych wodospadów wynosi 40m. Oblicz, jaka jest moc tych wodospadów.... Proszę o podanie danych, szukanych, wzoru, rozwiązania. Zadanie jest z działu przemiany energii mechanicznej.

dane:
t=1s
V=35 110m³
m=35 110 000 kg
h=40m
g=10m/s²
szukane:
P=?
wzory:
W=Ep=mgh
P=W/t

W=35 110 000 kg*10m/s²*40m
W=14044 *10⁶ J
P=14044 *10⁶ J/1s
P=14044 *10⁶ W
P=14044 MW

A skąd ci się wzięło w danych 35 110 000 ??