Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T20:50:41+01:00
A więc:
Przepisane z Bibli:
Pewien człowiek miał dwóch synów.Młodszy z nich rzekł do ojca:Ojcze ,daj mi część majątku ,która należy do mnie.Podzielił więc majątek między nich.Niedługo potem młodszy syn,zabrawszy wszystko ,odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek ,żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał,nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.Poszedł i pszystał do jednego z obywateli owej krainy ,a ten posłał go na swoje pola, i tam pracował jako rządca.Wkrótce jednak pan powiedział: Zdaj sprawę z twojego zarządu ,bo już nie będziesz mógł być rządcą.Na to rządca rzekł sam w sobie:Co ja pocznę ,skoro mój pan pozbawia mnie zarządu?Kopać nie mogę ,żebrać się wstydzę.Wiem ,co uczynię,zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu:Ojcze ,zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie ;już nie jestem godzien nazywać się twoim synem :uczyń mnie twoim sługą .Wybrał się więc i poszedł do swego ojca.A gdy był jeszcze daleko ,ujrzał go ojciec i wrzuszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego ,rzucił mu się na szyję i ucałował go.A sym rzekł:Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie ,już nie jestem godzień nazywać sie twoim synem.Lecz ojciec rzekł do swoim sług:Przynieście szybko najlepsza szatę i ubierzcie go;dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie będziemy ucztowac i bawić się ,ponieważ ten syn mój był umarły ,a znów ożył;zaginął a odnalazł się.I zaczeli się bawić.A tym czasem starszy syn przebywał na polu.Gdy wracał i był blissko domu ,usłyszał muzykę i tańce.Przywołał jednego ze sług i pytał go,co to ma znaczyć.Ten mu rzekł:Twój brat powrócił,a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele ,ponieważ odzyskał go zdrowego.Na to rozgniewał się i nie chciał wejść;wtedy ojciec jego wwyszedł i tłumaczył mu.Lecz on odpowiedział:oto tyle lat ci służę i nigdy nien przekroczyłemtwojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia,żebym się bawił z przyjaciółmi.Skoro jednak wrócił ten syn twój ,który roztrwonił twoj majątek z nierządnicami ,kazałeś zabić dla niego ciele.Lecz on mu odpowiedział:Moje dziecko ,ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.A trzeba weselić się i cieszyć się z tego,że ten brat twój umarły a,znów ożył,zaginął a odnalazł się.


I teraz napisz sobie ,że np.żył sobie pewien człowiek który miał dwóch synów itp.