Zad 1.
Kiedy i w jakich okolicznościach zostało utworzone Księstwo Warszawskie?

Zad 2.
W wyniku jakie wydarzenia obszar Księstwa został powiększony?

Zad 3.
Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów, która później została polskim hymnem narodowym. Na podstawie tego hymnu napisz, na co liczyli Polacy na emigracji. Dlaczego utworzyli Legiony i jakie nadzieje wiązali z Napoleonem?

Zad 4.
Spośród podanych zdań wybierz prawdziwe. Oznacz literą P
1. Konstytucja Księstwa Warszawskiego po raz pierwszy w dziejach Polski uczyniła wszystkich obywateli równymi wobec prawa.
2. Królem Księstwa Warszawskiego został Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Rzeczpospolitej - Stanisława Augusta.
3. Na mocy postanowień konstytucji Księstwa Warszawskiego przedstawiciele mieszczan oraz chłopów po raz pierwszy w dziejach Polski otrzymali prawa polityczne i szansę udziału w obradach sejmu u boku szlachty.
4. Na czele armii Księstwa Warszawskiego, jaki minister wojny, stał książę Józef Poniatowski
5. Chłopi nie tylko zyskali wolność osobistą, ale także zostali uwłaszczeni, czyli otrzymali na własność użytkowaną przez nich ziemię szlachecką.

Daję naj, pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T16:53:34+01:00
1. Księstwo został utworzone przez Napoleona. Podczas jego wojen.
2.W wyniku jednej z licznych wojen napoleona
3.Polacy liczyli iż napoleon zostanie iż przywódca że polska odzyska niepodległość i znów stanie się niepodległym państwem a na czele stanie wspaniały Napoleon Bonaparte!
4.
1. F
2.P
3.F
4.F
5.F
1 4 1